PowerCMS™

MTHasParentFolder

MTHasParentFolder

現在のフォルダに親フォルダが存在されているときだけ実行する条件タグです。

使い方

<MTHasParentFolder>
  <!-- do something -->
</MTHasParentFolder>

MTHasParentFolder と関連のあるテンプレートタグ (92)